Friday, 19 December 2008

Not made in the EU

Az önbecsülésünk javítására: így jöttünk.

Tartalom
Aradi Éva: A fehér hunok története 15
Balogh Sándor: Királyság vagy köztársaság 33
Bárdi László: Az ázsiai hunok élete és történelme 55
Az ujgurok története 81
Borbola János: Bevezetés az egyiptomi hieroglifák magyar nyelvű olvasatába 93
Botos László: A magyar hadjáratok 121
Királygyilkosságok 137
A Versailles-i határozatok átvizsgálása 165
Csajághy György: A magyar népzene, mint „zenei anyanyelvünk” 185
Cser Ferenc – Darai Lajos: Kárpát-medencébe gyökérző magyar folytonosság 229
Érdy Miklós: A hun és a keleti hun (xiongnu) ugyanaz a nép 257
Friedrich Klára: Kárpát-medencei birtoklevelünk a rovásírás 281
Gordon Gaskill: Egy kudarc menetrendje 293
Gelsei Bíró Zoltán: A Habsburg-ház bűnei 313
Grandpierre Attila: Királyi mágusok ősnépe a magyar 327
Gyárfás Ágnes: Templom 355
Harangozó Imre: Magyarok kelet kapujában 367
Adalékok a székelyek eredetének, hagyományos világképének és hitvilágának vizsgálatához 397
Horváth Imre: Isten tenyerén 413
Imre Kálmán: Szubar/szabirok, hurriták és más kis-ázsiai népek 433
Kocsis István: A Szent Korona misztériuma és tana 451
Marácz László: A finnugor elmélet tarthatatlansága nyelvészeti szempontból 497
A magyar nyelv eredetéről 507
Marton Veronika: A káld-sumir nép története 521
A pártusok története 541
Molnár V. József: Szent László 569
Obrusánszky Borbála: A déli hunok történeti kérdései 585
Poór Miklós: A pozsonyi csata rövid története 603
Radics Géza: A középkori magyar inkvizíció 615
Szakács Gábor: Szabadságharcaink 629
Timaru-Kast Sándor: Kelták és magyarok 643
Tomory Zsuzsa: Avarok 679
Őshazánk a Kárpát-medence 705
Szerves magyar nyelvtudomány 729
Vértessy György: A hun–avar azonosság (rokonság) kérdése 755
Vetráb József Kadocsa: Insvla Pilis 773
Szürkebarát, fehérbarát… 795
Utószó 819
A kötet szerzői 827
Függelék
A magyarság és a Kelet őstörténeti konferencia programja – 2004. 845

RENDELÉS: fenynep@yahoo.com
vagy 0745/642535

A könyv eladásából származó teljes bevétel a Magyarok VII. Világkongresszusának költségeit téríti. Apránként.

Wednesday, 10 December 2008

Üdvözlet


Az idők fényesednek, harcosok születnek, mert Aki nekünk adatik, azt akarja, hogy ne legyünk hiába és el ne vesszünk.

Tuesday, 9 December 2008

A Dalai Lama pecsétje